ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Наша політика

Політика в області якості є пріоритетним елементом загальної політики Компанії і визначається словами великого виробника свого часу Г. Фордом «Якість – це робити щось правильно, навіть коли ніхто не дивиться».

Основні цілі і стратегії Компанії в області якості:

  • Створення системи контролю якості продукції, що випускається;
  • Створення умов для можливості безперервного контролю на ділянках;
  • Організація контролю на всіх етапах виробництва, від моменту надходження дроту на склад до моменту виходу замовлення з виробництва;
  • Модернізація обладнання та попередження поломок для виключення переривання одного з циклів виробництва;
  • Відстеження і контроль роботи пружин в вузлі замовника;
  • Негайне реагування на побажання клієнта в сфері якості і технічних тонкощів виробництва конкретної пружини
  • Забезпечувати функціонування Компанії у відповідність до вимог та рекомендацій міжнародного стандарту ISO 9001: 2000;

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРУЖИН

Завершальним етапом у процесі виробництва пружин є контроль якості виробів. Перевірці підлягають пружини з конкретної партії і вироблені в рамках одного технологічного процесу. Контроль проводиться для того, щоб упевнитися у відповідності якості виготовлених пружин необхідного стандарту. У разі виявлення дефектів у контрольних зразків виробів, проводиться суцільна перевірка якості продукції всієї партії.

Всі пружини перевіряються відповідно до конструкторської документації, креслярськими даними і згідно ГОСТів на конкретний вид пружини.

Методика випробувань і контроль якості

Візуальний огляд поверхні.
Візуальному контролю піддаються всі пружини з партії. Пружини не повинні мати подряпин, корозії, не допускається відшарування захисного шару, не допускається наявність сольових розчинів, мастильних матеріалів і бруду. Якщо характер відхилення визначити не вдається, можлива термічна обробка вироби з повторним оглядом.

Контроль геометричних параметрів пружин.

Вибірково проводиться вимір висоти пружини, внутрішнього і зовнішнього діаметрів. Не допускається відхилення діаметрів пружини від величин, прописаних в стандарті або кресленні на даний виріб. Кількість витків визначається рахунком. Найпростішими інструментами визначення перпендикулярності служать кутник, контрольна плита, призма. Також контроль геометричних розмірів здійснюється електронним штангенциркулем і мікрометрів.

 Контроль твердості.
Контроль твердості проводиться стаціонарним твердоміром ТК 14-250 призначеним для вимірювання твердості поверхні зразків металів за методом Роквелла відповідно до ГОСТ 24622, ГОСТ 23677, ГОСТ 10242. При випробуванні в виріб вдавлюється алмазний наконечник певних розмірів. Сила вдавлення, тривалість навантаження і величини похибок регламентуються ГОСТ 9012.

Контроль величин стиснення і розтягування.

Для випробування пружин на стиск і розтяг застосовуються механічні або гідравлічні преси. Можливий контроль шляхом багаторазового стискання або впливом на пружину постійним тиском на строк до двох діб. Дані методи контролю характерні для гвинтових пружин стиснення і розтягування.

Завершальним етапом контролю якості пружин є обробка отриманих результатів. В ході аналізу визначаються величини відхилення від норм і гранично допустимих значень.

Використання перерахованих вище методів контролю якості, а також наявність необхідних ресурсів для їх здійснення гарантує виробництво пружин високої якості.